Wat is de Impact van vlees op het milieu?

Wat is de impact van vlees op het milieu?

Hoewel er in de Nederlandse winkels en restaurants steeds meer vega producten verschijnen, neemt de wereldwijde consumptie van vlees juist toe. Welke impact heeft vlees op het milieu? Is duurzaamheid een goed argument om minder vlees te eten?

1. Impact van vlees op gebruik van land

We komen steeds meer terug van de taferelen in de bio-industrie (niet te verwarren met biologische producten) en vinden als maatschappij dat kippen, varkens en koeien meer ruimte verdienen. De keerzijde van de munt is de toenemende hoeveelheid land die er nodig is om al deze dieren voldoende ruimte te geven. Niet alleen de dieren nemen ruimte in, al het akkerland om het voer te verbouwen neemt ook nog eens veel land in beslag.Impact vlees milieu

2. Kwaliteit van de bodem

Naast de ruimte wordt ook de bodem aangetast. Wanneer er steeds dezelfde gewassen worden verbouwd zal de aarde uitgeput raken waardoor er geen planten meer kunnen groeien. De bodem waar dieren rondlopen verslechterd door overmatig grazen en de uitwerpselen van het vee. De biodiversiteit raakt in gevaar, wat op grote schaal gebeurt op mega-boerderijen. Dit verstoort het complete eco-systeem.

3. Uitroeien van diersoorten door landbouw voor vleesindustrie

In Centraal- en Zuid Amerika vindt er op grote schaal ontbossing plaats om ruimte te maken voor weiland voor vee en akkerbouwgrond voor veevoer. Door deze praktijken verliezen inheemse diersoorten hun onderkomen waardoor veel diersoorten compleet uitsterven. Ook in de zee leidt overmatig vissen tot het uitsterven van diersoorten. Niet alleen vanwege de consumptie van bedreigde diersoorten, maar ook door de sleepnetten die al het leven onderwater uit de zee scheppen.Sojavelden verdrijven inheemse diersoorten

4. Waterverbruik

Het grootste deel van de aarde bestaat uit water, dat betekent niet dat al het water direct bruikbaar is voor landbouw en veeteelt. Om een ton aardappelen te verbouwen is 130 m³ water nodig, om een ton rundvlees te produceren is maar liefst 16.730 m³ water nodig. De impact van vlees op het milieu is dus enorm. Bij vleesproducten scoort kippenvlees nog het beste met “slechts” 3810 m³ per ton, iets meer dan eieren. Rijst en sojabonen liggen lager dan vlees maar wel een stuk hoger dan aardappelen met respectievelijk 2550 m³ en 2520 m³ waterverbruik per ton. Melkproductie, ook van koeien dus, verbruikt met 740 m³ water per ton relatief weinig water.

5. Gasopwekking

Hoewel Nederland van het aardgas gaat, wordt er weinig aandacht besteed aan biogas als alternatief. Toch is de impact van de vee industrie op de hoeveelheid gas enorm, al die scheten bij elkaar leiden tot ruim veertien procent van het gas dat zorgt voor het broeikaseffect. Runderen zijn ook hier weer de grote boosdoener samen met schapen, kaas is iets meer belastend dan varkensvlees. Alle uitwerpselen die in vaste vorm op het land terecht komen hebben ook weer een negatieve impact op de kwaliteit van de bodem en het grondwater.

De Aardappeleters

Er zijn indicaties dat het grootschalige gebruik van antibiotica bij vee zorgt voor een hogere resistentie voor antibiotica in dieren en mensen. Omdat de relatie tussen antibiotica en de gevolgen voor mens en dier nog niet sluitend zijn hebben we dit niet in het lijstje opgenomen. Je kunt wel zien dat vegetarisme een positieve invloed kan hebben op het ecosysteem. Een gebakken aardappel in plaats van een biefstuk dus. Ben jij bereid dit offer te maken voor het welzijn van onze planeet? Heb je aanvullingen op dit artikel? Ik lees het graag onder dit bericht! 
Reactie plaatsen