Pesticiden, een gevaar voor je gezondheid
Pesticiden, een gevaar voor je gezondheid
29 februari 2016 

Pesticiden, een gevaar voor je gezondheid

Er zijn vele vormen van pesticiden. Zo heb je bijvoorbeeld insecticiden (om beestjes te doden), herbiciden (onkruidverdelger), acaricide (tegen teken en mijten) en fungiciden (schimmelverdelger). Maar ook rodenticiden (knaagdier verdelger) en anti-microbiële ontsmettingsmiddelen behoren tot pesticiden ( het wordt overal om ons heen gebruikt, meer dan dat mensen vaak beseffen) en is enorm schadelijk voor de gezondheid. Niet alleen op het boerenland, maar ook in de plantenperkjes in de stad wordt het gebruikt. Maar zelfs bij je thuis en op het werk in de vorm van schoonmaakmiddelen en anti-bacteriële zeep.

Pesticiden treadmill

Maar als ze zo gevaarlijk zijn, waarom worden ze dan niet verboden? Een van de redenen hiervoor, is als zo vaak geld. De pesticide industrie is jaarlijks alleen in de VS al goed voor 12,5 miljard dollar. Bovendien wordt vaak als excuus gebruikt, dat zonder pesticide, de honger in de wereld groter wordt, aangezien er dan veel meer oogsten verloren zouden gaan. Echter, planten en insecten raken bestand tegen pesticiden en dus moeten boeren steeds vaker en sterkere middelen gebruiken. Dit noemt men de pesticide treadmill of pesticide trap (pesticide-val). Algemeen gezien groeit de pesticide weerstand, waar in 1940 Amerikaanse boeren nog 7% van hun oogst verloren door beestjes en onkruid, was dit in 1980 13%! Dit terwijl het gebruik van pesticiden vele malen groter is geworden. Geschat wordt dat tussen de 500 en 1000 insecten- en onkruidsoorten een weerstand tegen pesticiden heeft opgebouwd. Hiermee wordt de bewering, dat pesticide zorgen voor minder oogstverlies, totaal teniet gedaan.

Schadelijk

herbicidenPesticiden zijn enorm schadelijk voor het milieu. Hiermee bedoel ik niet alleen de flora (water en grond raken enorm vervuild, dus planten en bomen ook), maar ook voor dieren, die we niet als schadelijk voor onze oogsten beschouwen, maar zelfs van levensbelang zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bijen. Op grote schaal verdwijnen hele populaties, wat aanvankelijk als een mysterie werd gezien. Inmiddels weten we wel beter, vooral de pesticiden zijn hier grote boosdoeners. Maar volgens dit artikel worden ook GMO gewassen en een tekort aan wilde bloemen door intensieve landbouw, gezien als oorzaken.

Gevaar voor de gezondheid

Maar ook voor mensen zijn de chemicaliën zeer schadelijk. Pesticiden zijn gekoppeld aan een aantal gezondheidsproblemen, waaronder neurologische (Parkinson, autisme en ADHD) en endocriene (hormonale) aandoeningen, aangeboren afwijkingen, kanker en andere ziekten. Bij kinderen kan blootstelling aan bepaalde pesticiden uit residuen in levensmiddelen vertraagde ontwikkeling veroorzaken; verstoringen van de voortplanting, endocriene en immuunsysteem; bepaalde soorten kanker; en schade aan andere organen. Prenatale blootstelling aan bepaalde pesticiden kan invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling en het gedrag. Onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Preventions heeft aangetoond, dat het pesticide gehalte in de gemiddelde Amerikaan, ver boven de toegelaten waarden is. Ook heeft een onderzoek onder deelnemers, die enkel biologisch eten, aangetoond dat onder hen de waarden zeer laag of zelfs niet detecteerbaar waren.

Glyfosaat

Momenteel wordt er veel gesproken over het bestrijdingsmiddel glyfosaat, een herbicide dat onder andere voorkomt in het bekende middel Roundup van Monsanto. Volgens de World Health Organisation (WHO) zijn er sterke aanwijzingen, dat glyfosaat kankerverwekkend is. Roundup is dan ook verboden inmiddels, maar enkel voor verkoop in winkels. In de landbouw wordt glyfosaat nog wel gebruikt. De Europese Unie geeft steeds voor een periode van 15 jaar, toestemming voor gebruik van dit soort middelen. Op 7 & 8 maart zal de EU opnieuw stemmen over dit middel. Men vreest, dat ondanks de vele aanwijzingen dat het gevaarlijk is, het toch weer toegelaten zal worden. Dit geeft wel aan hoe groot de macht is over de politiek, van multinationals als Monsanto!

*Inmiddels is bekend, dat de EU de beslissing heeft uitgesteld tot eind mei, omdat een aantal lidstaten (waaronder Nederland) zich tegen vernieuwing van de goedkeuring heeft uitgesproken. De huidige toelating loopt juni af (wordt vervolgd dus).

Advies is dan ook om zoveel mogelijk bespoten voedsel te vermijden en voor biologische producten te kiezen! In dit artikel lees je welke producten het meest bespoten zijn!

Deel dit artikel zo veel mogelijk. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Laat een reactie achter!

Over de schrijver
Al jaren verdiept Ben zich in gezondheid en dan met name ook de gevaren van deze tijd. Denk aan gebruik van pesticides, GMO, verborgen suikers, E nummers etc. Hierdoor is Ben een hobbykok in de natuurvoeding geworden, is hij actief met moestuinieren en heeft hij de kennis en ervaring die hij opdeed een zeer positieve draai weten te geven!
Reactie plaatsen