Vermijd pesticides

Vermijd pesticides

Er zijn vele vormen van pesticides. Zo heb je bijvoorbeeld insecticiden (om beestjes te doden), herbiciden (onkruidverdelger) en fungiciden (schimmelverdelger). Maar ook rodenticiden (knaagdier verdelger) en anti-microbiële ontsmettingsmiddelen behoren tot pesticiden. Het wordt overal om ons heen gebruikt (meer dan dat mensen vaak beseffen) en is enorm schadelijk voor de gezondheid. Niet alleen op het boerenland, maar ook in de plantenperkjes in de stad wordt het gebruikt. Maar zelfs bij je thuis en op het werk in de vorm van schoonmaakmiddelen en anti-bacteriële zeep. Ons advies is dan ook: vermijd pesticides!

Resistent

Maar als pesticides zo gevaarlijk zijn, waarom worden ze dan niet verboden? Een van de redenen hiervoor, is als zo vaak geld. De pesticide industrie is jaarlijks alleen in de VS al goed voor 12,5 miljard dollar. Bovendien wordt vaak als excuus gebruikt, dat zonder pesticide, de honger in de wereld groter wordt, aangezien er dan veel meer oogsten verloren zouden gaan. Echter, planten en insecten raken bestand tegen pesticiden en dus moeten boeren steeds vaker en sterkere middelen gebruiken. Dit noemt men de pesticide treadmill of pesticide trap (pesticide-val). Algemeen gezien groeit de pesticide weerstand, waar in 1940 Amerikaanse boeren nog 7% van hun oogst verloren door beestjes en onkruid, was dit in 1980 13%! Dit terwijl het gebruik van pesticiden vele malen groter is geworden. Geschat wordt dat tussen de 500 en 1000 insecten en onkruidsoorten een weerstand tegen pesticiden heeft opgebouwd. Hiermee wordt de bewering, dat pesticide zorgen voor minder oogstverlies, totaal teniet gedaan.

Vermijd pesticides

pesticidesPesticides zijn enorm schadelijk voor het millieu. Hiermee bedoel ik ook niet alleen de flora (water en grond raken enorm vervuild), maar ook voor dieren die we niet als schadelijk voor onze oogsten beschouwen, maar zelfs van levensbelang zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bijen. Op grote schaal verdwijnen hele populaties, wat aanvankelijk als een mysterie werd gezien. Inmiddels weten we wel beter, vooral de pesticiden zijn hier grote boosdoeners. Maar ook voor mensen zijn de chemicaliën zeer schadelijk. Pesticides zijn gekoppeld aan een aantal gezondheidsproblemen, waaronder neurologische (Parkinson, autisme en ADHD) en endocriene (hormonale) aandoeningen, aangeboren afwijkingen, kanker en andere ziekten. Bij kinderen kan blootstelling aan bepaalde pesticiden uit residuen in levensmiddelen vertraagde ontwikkeling veroorzaken; verstoringen van de voortplanting, endocriene en immuunsysteem; bepaalde soorten kanker; en schade aan andere organen. Prenatale blootstelling aan bepaalde pesticiden kan invloed hebben op de cognitieve ontwikkeling en het gedrag. Onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Preventions heeft aangetoond, dat het pesticide gehalte in de gemiddelde Amerikaan, ver boven de toegelaten waarden is. Ook heeft een onderzoek onder deelnemers, die enkel biologisch eten aangetoond, dat onder hen de waarden zeer laag of zelfs niet detecteerbaar waren. Advies is dan ook: vermijd pesticides en kies zoveel mogelijk voor biologische producten! Bronnen: panna.org pesticideinfo.org sustainabletable.org
Reactie plaatsen